Кръстьо Пейкич

Кръстьо Пейкич (Кристофор Пейкич Булгарус) е виден български философ и теолог, автор на книги на „илирийски“ и латински език. Кръстьо Пейкич (Christophorus Peichich, Christoph Peichich, Christophorus Peichich Bulgarus) е роден през 1665 г. в Чипровец. Вероятно е възпитаник на Чипровското граматическо училище. Изгнанник след разгрома на Чипровското въстание през 1688 г., изучава философия и теология в Урбановия колеж в Рим (1689–98).

Работил е като свещеник сред българските католици в някогашна Австрия, в земите на днешна Унгария, Румъния, Сърбия. Завършва живота си в Белград през 1731 г.

Книгите на Кръстьо Пейкич са били популярни и са търпели повече от едно издания, а също и екземпляри от тях са запазени в немалко от европейските библиотеки. Единственото рядко издание е на първата му книга – „Огледало на истината между Източната и Западната църква“, което е отпечатано с босненска кирилица.

Печатни трудове:

  1. Зарцало истине мед царкве источне и западне. От дон Карсту Пеикића од ћипровац. У Мнецие [Венеция], 1716. През 1730 г. книгата е преписана на глаголица от Марко Кузмичевич от град Задар, Хърватия, който и я е редактирал езиково.
  2. Peichich Christophori speculum veritatis inter Orientalem et Occid. Ecclesias refulgens, in quo separationis ecclesiae Graecae a Latina brevis habetur recensio. Composita olim Illyrice per eundem, nunc ab eodem auctum latineque exaratum Venetiis 1725. (2. изд. Tyrnaviae, Typis Acas. S. J. , 1730.). Разширен вариант на предишната книга, преведен на латински език.
  3. Mahometanus dogmatice, et catechetice in lege Christi, Alcorano suffragante, instructus. Per Christophorum Peichich Bulgarum, Chiprovatiensem missionarium. Tyrnaviea, Typis Academiae Friedrich Gall, 1717. [Мохамеданинът обучен в съгласие с Корана на Христовия закон]
  4. Concordia orthodoxorum patrum orientalium veritas, scripturae sacrae, & sanctorum patrum, orientalium praesertim, testimonio roboratur. Venetiis, 1725. (2 издание: Concordia Orthodoxorum Patrum Orientalium, et Occidentalium : In eadem veritate, de Spiritus Sancti Processione ab utroque adamussim Convenientium: Ex Commentariis Gennadii Patriarchae Constantinopolitani Excerpta, Et additae quaedam Regulae huic loco maximé deservientes, Per Reverendissimum Dominum Christophorum Peichich, Missionarium Apostolicum, & S. Georgii de Csanát Abbatem. Gennadij patriarchae excerpta, et additae quaedam regulae huic loco maxime deservientes. Tyrnaviae, Typis Acad. , 1730; 3 издание: Concordia orthodoxorum patrum Orientalium et Occcidentalium de Spiritus Sancti processione ex commentariis Gennadii patriarchae Constantinopolit. excerpta per ... Christophorum Peichich ... laureatis honoribus ... dd. neo-baccalaureorum, dum in ... Universitate S. J. Claudiopolitana promotore R. P. Michaele Salbeck ... prima AA. LL. et philosophiae laurea insignirentur a condiscipulis dicata anno MDCCXLV).