30.04.2018

Интервю на членове на екипа в телевизия БАЦ ТВ - Петрич

19.04.2018

На тържествена церемония днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Лилия Илиева, която е откривател на оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан, бе удостоена със званието "Почетен професор" на Югозападния университет "Неофит Рилски". Почетния плакет връчи ректорът на университета - доц. д-р Борислав Юруков. В знак на благодарност към университета проф. д-р Лилия Илиева връчи на ректора лондонското издание на старобългарския превод на Евангелието, направен от патрона на университета - Неофит Рилски.

Проф. д-р Лилия Илиева бе представена от декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова.

Проф. д-р Лилия Илиева е родена в София. Завършила е "Българска филология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където следва още две специалности "Филология" и "Китайска филология". Продължава обучението си като аспирантка. Става асистент по съвременен български език в ЮЗУ "Неофит Рилски", а след това е доцент по общо и сравнително езикознание. Проф. Илиева е дългогодишен ръководител на Катедрата по български език в Югозападния университет "Неофит Рилски". Специализирала е в Москва, Загреб, Елсинор, Санкт Петербург и Белград. Владее в различни степени: руски, сръбски, хърватски, английски и френски език.

"Няма да бъде преувеличено ако се каже, че благодарение на знанието и използването на чужди езици и на изключително широката й ерудиция, превърната чрез лингвистични анализи в конкретни дела, в настояще време проф. д-р Лилия Илиева е една от водещите изследователки по обща и сравнителна лингвистика в България, която с успех прилага и съчетава най-съвременните методи на американското и европейското езикознание. Нещо повече, тя е един от малкото филолози, които са освен това и отлични специалисти по китайски език и литература в България. Всичко това високо издига авторитета на Югозападния университет "Неофит Рилски" в национален и международен план. Ще отбележа още, че проф. Илиева сред ранните научни работници в него и в известен смисъл е и сред неговите създатели", каза проф. Панайотова

"Целият ми живот е минал в университета, най-много в този университет. Започнах през 1976 г. буквално на кота "нула". И съм много щастлива, че точно тук израснах сред моите колеги и студентите, които са нашата надежда за по-нататъшно развитие на университета", сподели проф. Илиева по време на церемонията.

Тя пожела на студентите да не губят любознателността, с която идват в университета.

След тържествената церемония проф. д-р Лилия Илиева изнесе публична лекция на тема "Българският интелектуален елит през 17 век".

20.12.2017 BalkanInsight

Българите приветстват откриването на най-старата национална история
(http://www.balkaninsight.com/en/article/discovered-manuscript-offers-fresh-reading-to-bulgaria-s-history-12-18-2017

 

Откриването в Италия на една изгубена история на България от 17-ти век - смятана за първата писмена история на България, развълнува историци и академици, които се надяват скоро да я преведат и публикуват.

04.12.2017

Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" за първи път бе представено ксерокопие на целия намерен ръкопис на Петър Богдан - "За древността на бащината земя и българските дела". Ръкописът на най-старата История на България бе представен от проф. Лилия Илиева. Трудът е написан на латински език, поместен е в 200 страници, разпределени в 70 глави. Петър Богдан използва основни текстове на европейската наука и се позовава на Цезар Бароний и Мавро Орбини.

"Мислех, че откритието и публикуването на този стар текст е чисто научен въпрос. Оказа се, че има и много голям обществен интерес", каза по време на срещата проф. Илиева. Тя определи намирането на този труд като находка и отбеляза, че е стигнала до него, работейки по проект "Гутенберговата революция и българите", финансиран от Фонд "Научни изследвания". Ръководител на проекта е проф. Илиева, в екипа участват още доц. д-р Гергана Падарева, доц. д-р Лъчезар Перчеклийски, доц. д-р Радослав Цонев, гл. ас. д-р Любка Ненова, д-р Красимира Хаджиева, гл. ас. д-р Биляна Тодорова, гл. ас. д-р София Мицова. Част от проекта са още Маргарет Димитрова от Софийския университет и д-р Андрей Бобев - лектор в ЮЗУ "Неофит Рилски" и член на Кирило-Методиевския научен център.

Пред журналисти проф. Илиева изнесе една импровизирана лекция, разказвайки за проекта. "Задачата ни беше да изследваме нещо, което някак не се вижда, когато става дума за българската култура през XVI, XVII и XVIII век. Това са времената, в които се е появила европейската модернист в българската култура. Те се проявяват на различни места. Например първият българин, който е открил една стара печатница с кирилски букви във Венеция е родом от Кюстендилско. Но своеобразен връх през XVII век се постига в Северозападна България. Българите от този край получават възможност да се образоват в Западна Европа. Един от тези хора е Петър Богдан, така тръгва неговият велик път на просвета и патриотизъм", разказа проф. Илиева.

"Целта на нашето изследване беше разкриването на някои български първопечатни книги, сред които се появява и Историята от Петър Богдан", каза проф. Лилия Илиева. Според нея целта на автора е била да представи пред Европа българите по начин, който ще се приеме добре от европейците. Затова и той е показал себе си като културен човек, който познава римската старина. Той е показал, че българите се вписват в европейската християнска рамка. Петър Богдан се цели към висшите политически кръгове в Европа, пред които очертава географските граници на българите, очертава границите спрямо старите римски провинции, като подчертава, че това са български земи. Той е написал този труд за европейския читател, както и за българския интелектуален елит през XVII век.

Вижте още за събитието в онлайн медиите тук.

проф. Лилия Илиева

Проф. д-р Лилия Илиева представя "Историята" на Петър Богдан (пресконференция в ЮЗУ "Неофит Рилски" - 04.12.2017)

"История на България" на Петър Богдан не променя миналото, а трябва да промени бъдещето", каза на пресконференция днес в Благоевград проф. д-р Лилия Илиева, откривател на ръкописа. /БГНЕС

30.11.2017

Проф. Лилия Илиева: 1610 година вече има българин, завършил университет

30.11.2017 Инфомрежа

Проф. Лилия Илиева за откритата "История на България" на Петър Богдан - Интервю в новинарския сайт ИНФОМРЕЖА.

29.11.2017

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет  откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий.

За откритието проф. Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. "Балканистичен форум".  Статията ù е озаглавена "Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща".  Информацията е достъпна вече онлайн на адрес:

https://goo.gl/RnJmq5

Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания", заедно с екип преподаватели от  Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.

Статията на проф. Илиева в сп. "Балканистичен форум"

06.09.2017 DuList

Проф. Лилия Илиева (ЮЗУ) и д-р Димитър Пеев (СУ) дигитализират старопечатни книги в Дубровник.

(https://www.dulist.hr/znanstvena-knjiznica-cuva-rijetki-primjerak-bugarske-katolicke-knjige/436394/)

 

Научна библиотека на Дубровник пази вероятно единственото копие в света на книгата на българския архиепископ и писател Петър Богдан Бакшич (1601-1674) от 1643 година като част от колекцията на бившия йезуитски колеж Collegium Rhagusinum.